Mitä teemme

Mitä teemme

Kyberala ry on kyberturvallisuusteollisuuden vaikuttajaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää alan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä sekä tieto- ja digitaalista turvallisuutta Suomessa ja EU:ssa yhteistyössä julkishallinnon, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Elinvoimainen kyberturvallisuusteollisuus luo perustan yhteiskunnan digitaaliselle elämälle ja hyvinvoinnille. Toimimme Teknologiateollisuus ry:n yhteydessä sen toimialajärjestönä.

Fisc numeroina 2022