Blogi

Toiminnanjohtajan blogi: Kybervelka kasvaa ja ylivelkaantuminen uhkaa – alalla ollaan jo huolissaan

Maan hallitus kokoontuu alkavalla viikolla kehysriiheen päättämään valtion tulevista menokehyksistä ja painotuksista. Elvyttävällä politiikalla on puolustajansa, mutta huolta kannetaan myös ylivelkaantumisesta. Eräs huolestuttava ylivelkaantumisen alue on kuitenkin jäänyt katveeseen. Mistä on kyse?

Digitaalinen liiketoiminta ja julkishallinnon digitalisaatio etenevät nyt paljon nopeammin kuin turvallisuusinvestoinnit. Alalla ollaan kehityksestä nyt kasvavasti huolissaan. Koko ajan syntyy lisää kybervelkaa − siinä jos missä ylivelkaantuminen on nyt vaarallista. Se on sitä yrityksille, valtiolle ja kansalaisille.

EU:n elpymispaketin panostukset pettymys

Kilpailijamaissamme panostukset kyberturvallisuuteen niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla ovat suurempia kuin Suomessa. Viimeisimpänä esimerkkinä Suomen EU:n elpymispaketti. Digitaalisen turvallisuuden kohtuullisesta lukemasta huolimatta (20 MEUR) se ei sisältänyt varsinaisia investointeja kyberturvallisuuteen, vaan keskittyi julkishallinnon rakenteisiin. Niiltä osin siis elvyttävät panostukset, innovaatiot ja kasvua edistävät toimet siis unohtuivat. Toivottavasti tämä painotus vielä muuttuu.

Suunnitelmia on jo runsaasti  on tartuttava toimeen

Meillä on laadittu useita strategioita, ohjelmia ja tiekarttoja kyberturvan, tietoturvan ja digitaalisen turvallisuuden kehittämiseksi. Ja kieltämättä mukana on onnistumisiakin. Esimerkiksi Business Finlandin Digital Trust ohjelma on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi. Samoin tuore kyberturvallisuusstrategian kehittämisohjelma sisältää useita hyviä toimenpiteitä. Kokonaisuutena ongelma on kuitenkin se, että vain harva kaikista toimista on lopulta resursoitu, vastuutettu – ja ennen kaikkea – toimeenpantu. Nyt tulee laittaa panoksia siihen.

Kansainväliset esimerkit osoittavat, että kyberturvallisuus perustuu toimivan ekosysteemin rakentamiseen. Yritysten ja julkisen sektorin yhteistyöllä luodaan kyvykkyydet sekä rakennetaan kansallista turvallisuutta ja sietokykyä. Samalla meillä olisi käsissämme digitalisaation megatrendin aallonharjalla ratsastava merkittävä kasvu- ja vientiala. Se voi työllistää enemmän, luoda lisää kasvua ja hyvinvointia Suomeen. On tartuttava yhdessä vahvemmin toimeen, jotta emme menetä tätä mahdollisuutta.

Tilannearvioi synkkeni − konkreettisia tekoja odotetaan 

Kehysriihessä on mahdollisuus osoittaa, että kyberturvallisuus on Suomelle aidosti tärkeä, eikä vain juhlapuheita. Kannustamme päättäjiä vahvasti siihen. Kyberturvallisuusalalla kannetaan nimittäin nyt kasvavaa huolta Suomen tilanteesta. Olemme vuotuisessa jäsentutkimuksessamme arviota Suomen yleisen kyberturvallisuuden tasosta. Tänä vuonna tulos putosi ja kasvava huoli on aito. Tarvitaan tahtoa, kannusteita ja konkreettisia tekoja, jotta kybervelka ei karkaa käsistä.

Täältä löydät Kyberalan viestit kehysriiheen