yhteydenotto
Uutinen

Kyberala ry julkaisi EU:n verkko- ja tietoturvallisuusdirektiivin (NIS2) soveltamisoppaan

Finnish Information Security Cluster (FISC) – Kyberala ry on julkaissut EU:n verkko- ja tietoturvallisuusdirektiivi NIS2:n kansallisen soveltamisoppaan. Tavoitteena on tukea Suomessa toimivien yritysten kyberturvallisuustyötä vastaamaan muuttuvia lainsäädäntövelvoitteita.

NIS2-direktiivi vahvistaa kyberturvallisuutta organisaatio- ja yhteiskuntasolla: EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi on keskeinen osa Euroopan unionin pyrkimyksiä parantaa jäsenvaltioidensa kyberturvallisuutta. Direktiivi edistää yritysten toiminnan jatkuvuutta ja kannattavuutta sekä asettaa velvoitteita digitaalisten riskien hallintaan. 

Kilpailuetu ja yhteiskunnan kyberkestävyys

Yritykset voivat saavuttaa kilpailuetua nopealla sopeutumisella direktiivin vaatimuksiin tai ylittämällä ne. Direktiivi tukee yhteiskunnan kyberkestävyyttä ja luo hallittavan toimintaympäristön. Vaikka direktiivin noudattaminen aiheuttaa kustannuksia, ne ovat ennakoitavissa ja tukevat toiminnan laatua, vastuullisuutta ja toimitusvarmuutta. 

Direktiivin saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä on parhaillaan käynnissä, ja valtioneuvosto valmistelee tällä hetkellä esitystä laiksi kyberturvallisuuden riskien hallinnasta. Esitys on tarkoitus käsitellä Eduskunnassa kevään aikana, ja uuden lain soveltaminen alkaa jo 18.10.2024.

Soveltamisopas on suunnattu organisaatioille, jotka haluavat varmistaa, että niiden kyberturvallisuuskäytännöt täyttävät uuden lainsäädännön vaatimukset ja edistävät riskienhallintaa käytännössä. Kyberala ry:n uusi soveltamisopas tarjoaa selkeät tulkinnat sekä parhaat käytännöt direktiivin vaatimusten täyttämiseksi.

Koko toimialan laajuinen projekti soveltamisoppaan laatimiseksi käynnistyi syksyllä 2023. Oppaan valmistelussa on ollut mukana asiantuntijoita 18 eri yrityksestä, mikä on mahdollistanut laaja-alaisen huippuosaamisen sekä eri näkemysten ja kokemuksien hyödyntämisen.

Kyberala ry edustaa suomalaisia kyberturvallisuusalan yrityksiä ja on sitoutunut tukemaan organisaatioita niiden kyberturvallisuuden parantamisessa. Yhdistys toimii osana Teknologiateollisuus ry:tä yhtenä sen toimialajärjestöistä.

Uusi opas on saatavilla ilmaiseksi tästä.

Lisätietoja oppaasta tai sen laatimisesta antaa Kyberala ry:n puolesta: 

Toimitusjohtaja, Peter Sund, puh. 50 565 0621

Hallituksen puheenjohtaja, työryhmän pj. Niko Candelin, puh. 040 708 8053