cybersecurity
Uutinen

Eduskunnan kanta kohdentamattomaan valvontaan ja vahvan salauksen heikentämiseen valmistui

Eduskunnan suuren valiokunnan lausunto Komission lakiehdotuksesta lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi valmistui juuri. Suuren valiokunnan päätöksen mukainen eduskunnan kanta on "ohjeellinen lähtökohta" valtioneuvostolle sen neuvotellessa EU-tasolla. Kyberala on ollut lakiesitykseen liittyen liikenne- ja viestintävaliokunnassa kuultavana, toimittaneet kirjalliset asiantuntijalausuntomme asiaa käsitelleille valiokunnille sekä vaikuttaneet aktiivisesti lakiesityksen käsittelyyn.

Olemme komission esityksestä erittäin huolissamme sen merkittävien haitallisten sivuvaikutusten vuoksi. Esityksen tavoite lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämisestä ja torjunnasta on luonnollisesti vahvasti kannatettava yhdessä muun digitaalisen toimintaympäristön rikostorjunnan kanssa, mutta nykyisessä muodossaan esitys tarkoittaisi salausmenetelmien (end-to-end-encryption, E2EE) heikentämistä sähköisten viestintäpalveluiden yhteydessä, jotta viranomaiset tai viestintäpalveluiden tarjoajat voivat skannata yksityistä viestiliikennettä. Liikenne- ja viestintävaliokunta ja perustuslakivaliokunta ovat viisaasti suhtautuneet esitykseen lausunnoissaan voimakkaan kriittisesti.

Tänään valmistunut (13.10.) suuren valiokunnan lausunto komission esitykseen on selkeä ja asiantunteva sekä teknologisesta että oikeudellisesta näkökulmasta:

”…suuri valiokunta katsoo, että jatkoneuvotteluissa on erityisen tärkeätä varmistaa, etteivät tunnistamismääräykset edes tosiasiassa johda päästä päähän salauksen tai muiden vastaavien tietoturvatoimenpiteiden yleiseen heikentämiseen tai niiden purkamisen taikka niiden käytön rajoittamiseen ja tätä kautta viestinnän sekä viestintään liittyvien palvelujen tietoturvan ja kyberturvallisuuden tason heikkenemiseen.”

”…Suuri valiokunta toteaa lisäksi, että tunnistamismääräyksien antamisen edellytyksistä on säädettävä riittävän tarkkarajaisesti ja selkeästi. Sääntelyn soveltamisala ei voi muodostua laajaksi ja yksilöimättömäksi. Asiantuntijakuulemisissa on esitetty vakava epäilys siitä, että esitetyt toimenpiteet ylittävät sen, mikä Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaan on ehdottoman välttämätöntä ja oikeasuhteista perusoikeuksia rajoitettaessa. Tältä osin on tuotu esiin erityisesti huoli siitä, että ehdotuksessa tunnistamismääräyksen soveltamisalaa ei ole rajattu tiettyihin henkilöihin, vaan se koskisi myös sellaisia tilanteita, joissa ei ole kyse konkreettisesta ja yksilöidystä rikosepäilystä, jolloin se käytännössä voisi johtaa yleiseen ja erittelemättömään viestien valvontaan.”

Linkki lausuntoon: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/SuVL_7+2023.aspx