Teollinen Internet ja IoT

Työryhmän toimintaan osallistuvat FISC jäsenyritykset, jotka ovat kiinnostuneet teollisesta internetistä ja sen toimijoista asiakkaina ja alueen erityistarpeista. Ryhmän tavoitteina on:

  • Nostaa asiakasyritysten tietoisuuden tasoa suomalaisesta teollisen internetin turvallisuuden osaamisesta ja innovaatiosta
  • Osaamisen kääntäminen asiakasyritysten tarpeiksi; osallistaa asiakkaat yritysten palveluiden ja osaamisen kehittämiseen
  • Luoda edellytyksiä uusien osaamispoolien perustamiselle
  • Edistää suomalaisen osaamisen vientiä
  • Tiedottaminen alan tapahtumista ja osallistumisen koordinointi
  • Yhteistyö muiden alueen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa

Ryhmän tavoitteena on edistää alueen ekosysteemien syntymistä Suomeen. Ryhmässä jäsenyritykset voivat verkostoitua esimerkiksi asiakaskunnan sekä teknologiatoimittajien kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

Puheenjohtaja: Jukka Kyheröinen, Flashtec Consultants Oy