Jari Mielonen
Uutinen

Instan varatoimitusjohtaja Jari Mielonen on nimitetty Kyberala ry:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi

25.3.2022 klo 16.59

​Instan varatoimitusjohtaja Jari Mielonen on nimitetty Kyberala ry:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Nixu Oyj:n toimitusjohtaja Petri Kairisen siirtyessä uusiin tehtäviin. Mielonen siirtyy tehtävään varapuheenjohtajan roolista. Nimitys astuu voimaan välittömästi.

Finnish Information Security Cluster (FISC) – Kyberala ry on kyberturvallisuusalan etujärjestö ja verkostoitumisalusta. Jäsenistö koostuu kansallisesti merkittävistä tieto- ja kyberturvallisuustuotteita ja -palveluita tarjoavista organisaatioista sekä kumppanuusjäsenistä. FISC toimii osana Teknologiateollisuus ry:tä. Tavoitteena on kasvattaa ja kansainvälistää jäsenistömme liiketoimintamahdollisuuksia, edistää kyberturvallisuusosaamisen laajamittaista hyödyntämistä yhteiskunnassa sekä luoda hyödyllisiä verkostoja kaikkien sidosryhmien kanssa. Kyberturvallisuus koskettaa koko yhteiskuntaa – rakennamme turvallista ja menestyvää digitaalista Suomea.