security

Tilannekuva kyberturvallisuuden opetuksesta eri koulutusasteilla sekä tarvittavat toimenpiteet määrällisen ja laadullisen kyberturvallisuusosaamistarpeen tyydyttämiseksi saatavilla

22.9.2022 klo 10.29
Kyberturvallisuuteen tähtäävän tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen toteuttaminen eri tasoilla vahvistaa kansallista osaamista ja Suomea tietoyhteiskuntana. EU-tasolla ja kansallisesti on julkaistu useita strategioita, joiden tavoitteena on parantaa kyberturvallisuuden osaamista sekä luoda edellytyksiä alan tutkimukselle, koulutukselle ja innovaatiotoiminnalle.

Tällä liikenne- ja viestintäministeriön Jyväskylän yliopistolta tilaamalla kyberturvallisuuden koulutusohjelman muutostarpeiden tutkimuksella selvitettiin laaja-alaisesti kyberturvallisuuteen liittyvän osaamisen määrällinen ja laadullinen kehittäminen. Tutkimushankkeella edistettiin ja siinä otettiin huomioon niitä tavoitteita, joita on esitetty EU:n kyberturvallisuusstrategiassa 2020, EU:n digitaalista kehitystä edistävissä ohjelmissa, Suomen kyberturvallisuusstrategiassa (2019) ja sen kehittämisohjelmassa (2021) sekä EU:n ja Suomen osaamisen kehittämisen ohjelmissa.

Hankkeen päätutkimuskysymykseksi määriteltiin, ”Millaisia toimenpiteitä tarvitaan Suomen kyberturvallisuusosaamisen määrällisen ja laadullisen tilanteen parantamiseksi?” Tutkimuksessa laadittiin selkeä tilannekuva kyberturvallisuuden opetuksesta eri koulutusasteilla sekä tarvittavat toimenpiteet määrällisen ja laadullisen kyberturvallisuusosaamistarpeen tyydyttämiseksi opetusohjelmissa.

Raportti Jyväskylän yliopiston sivuilla

Englanniksi