Kansainvälinen edunvalvonta

Työryhmässä käsitellään kyberturvallisuusalan kansainvälisiä edunvalvonnallisia kysymyksiä. Toiminnan keskiössä ovat erityisesti EU:n aloitteet kyberturvallisuuteen liittyen, mutta toiminta kattaa myös muut kansainväliset foorumit.

Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä yrityslainsäädäntötyöryhmän kanssa kansainvälisen sääntelyn hankkeissa.